ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
     Προσθήκη νέας εγγραφής    Αποθήκευση    Διαγραφή    Υπολογισός    PDF    Εκτύπωση    Έξοδος
Customer Data
Customer Name *
Company *
Service *
Address *
Zip City *
Phone *
Email *
 
 
Responsible Engineer Data
Enginner Name *
Enginner Phone *
Enginner Email *
 
 
wwtp
PE (unit Ca) *
Primary *
Primary Duration *
Nitrification *
Denitrification *
Sludge Stabilisation *
Phosphorus Removal *
wwtp (constant parameters)
Specific Flow (l/ca/d)
150
Sp BOD5 (gr/(ca*d))
60
Sp COD (gr/(ca*d))
120
Sp SS (gr/(ca*d))
70
Sp TN (gr/(ca*d))
11
Sp P (gr/(ca*d))
1
Safety Factor
1
Calculated Constants
SRT (d)
MLSS (mg/l)
results
tt
Equivalent Inhabitants
* Απαιτούμενα πεδία
Μετάβαση σε
2022 © Copyright -