Εγχειρήσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by pass) με ή χωρίς τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας (πάλλουσα καρδιά)   

Σκοπό έχει να αντικαταστήσει τη μειωμένη παροχή αίματος στον καρδιακό μύ λόγω στενώσεως των καρδιακών αρτηριών (πρόσθιος κατιών, περισπωμένη, δεξιά στεφανιαία αρτηρία). Χρησιμοποιούνται αρτηριακά μοσχέυματα (έσω μαστική και κερκιδική αρτηρία), καθώς και τμήματα της μείζονος σαφηνούς φλέβας, που αντικαθιστούν την αιματική ροή από την ανιούσα αορτή παρακάμπτωντας την στενωτική περιοχή και παρέχοντας αίμα στην περιφέρεια των στεφανιαίων αρτηριών.

Εγχειρήσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με την τεχνική της  ενδαρτηρεκτομής (από τις μεγαλύτερες σειρές παγκοσμίως)

Ενδαρτηρεκτομή είναι η εκτομή και αφαίρεση της του αθηρωματικού υλικού που προκαλεί την απόφραξη (μεγάλα η μικρά αθηρωματικά εκμαγεία) και ακολουθεί η αναστόμωση με φλεβικό ή αρτηριακό μόσχευμα ώστε να αντικατασταθεί η παροχή αίματος τόσο κεντρικά όσο και περιφερικά στο στεφανιαίο αγγείο.

Εγχειρήσεις δύσκολων περιστατικών, όπως επανεγχειρήσεις  με χαμηλό κλάσμα εξώθησης

Στην επανεγχείρηση (redo) που συμβαίνει λόγω φυσικής εξελιξης της στεφανιαίας νόσου ή βλάβης των καρδιακών βαλβίδων (στένωση ή ανεπάρκεια) μετά από μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα από το κλάσμα εξωθήσεως, διανοίγεται εκ νέου το στέρνο με στερνοτομή και μετά από προσεκτική αποκόλληση των συμφύσεων, τοποθετούνται νέα αρτηριακά ή φλεβικά μοσχεύματα ή αντικαθιστώνται οι παθολογικές καρδιακές βαλβίδες. Σε περίπτωση που το κλάσμα εξωθήσεως της καρδιάς είναι μειωμένο, με τη σωστή τεχνική επανεπέμβασης βελτιώνεται σημαντικά.

Ολική αρτηριακή επαναιμάτωση 

Ολική αρτηριακή επαναιμάτωση είναι η τεχνική by pass με τη χρήσης αρτηριακών μοσχευμάτων από τις αυτόλογες αρτηρίες ασθενούς (μαστικές αλλά και κερκιδικές αρτηρίες) ώστε να επιτυγχάνεται ολική αρτηριακή επαναιμάτωση του πάσχοντος μυοκαρδίου

Εγχειρήσεις βαλβίδων πλαστική ή αντικατάσταση (αορτικής – μιτροειδούς – τριγλώχινος – πνευμονικής)

Είναι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

α.   Αντικατάστασης και

β. Πλαστικής επιδιόρθωσης των καρδιακών βαλβίδων.

Στην πρώτη κατηγορία γίνεται εκτομή της    (πλαστική μιτροειδούς)

πάσχουσας βαλβίδος και αντικατάσταση με μηχανική ή βιολογική (βιοπροσθετική βαλβίδα), ενώ στη δεύτερη κατηγορία εκτελούνται τεχνικές επιδιόρθωσης

(αντικατάσταση βαλβίδων)

της υπάρχουσας καρδιακής βαλβίδας ώστε να αντικατασταθεί στο φυσιολογικό η λειτουργία της.

Διεγχειρητική κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής 

Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέμβαση by pass ή αντικατάσταση καρδιακών βαλβίδων και πάσχουν συγχρόνως από κολπική μαρμαρυγή μπορεί να γίνει κατάλυση (Bipolar Radiofrequency Ablation) και απομόνωση – εκτομή του ωτίου αριστερού κόλπου.

Εγχειρήσεις ανευρυσμάτων αορτική ρίζας, βαλβιδοφόρα μοσχεύματα – Bentall (από τις μεγαλύτερες σειρές παγκοσμίως)

Γίνεται   εκτομή του ανευρυσματικού τμήματος της ανιούσης αορτής και αντικατάσταση αυτού με τμήμα συνθετικού μοσχεύματος που συράπτεται στο κεντρικό και περιφερικό τμήμα της αορτής. Στην περίπτωση εκτομής και της παθολογικής αορτικής βαλβίδος, χρησιμοποιείται συνθετικό βαλβιδοφόρο μόσχευμα και γίνεται αναστόμωση των στομίων των στεφανιαίων αγγείων, σε αυτο (εγχείρηση Bentall).

Εγχείρηση συγγενών παθήσεων στους ενήλικες

Περιλαμβάνει τη σύγκλειση ελλείματος μεταξύ των κόλπων της καρδιάς (μεσοκολπική επικοινωνία) ή ελλείματος μεταξύ δεξιάς και αριστερής κοιλίας (μεσοκοιλιακή επικοινωνία) καθώς και διόρθωση υποβαλβιδικής στένωση της αορτικής βαλβίδος.

Πάθηση αορτής (ανιούσης, τόξο, κατιούσης). Ανευρύσματα, διαχωρισμοί, τραυματικές ρήξεις

Εκτομή και αντικατάσταση τμημάτων ανιούσης, τόξου , ή κατιούσης αορτής, λόγω παθολογικής διάτασης, διαχωρισμού των χιτώνων ή τραυματικής ρήξεως με συνθετικά μοσχεύματα από dacron με άριστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

Πάθηση περικαρδίου

Συμφυτική περικαρδίτις είναι η στερεή ή άλλοτε πιο χαλαρή φλεγμονώδης συγκόλληση του περικαρδίου με το επικάρδιο που προκαλέι ποικίλου βαθμού περιορισμό της καρδιακής λειτουργίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτελείται επιμελής αποκόλληση του περικαρδίου από τον καρδιακό ιστό και τα μεγάλα αγγεία με θεαματικά μετεγχειρητικά αποτελέσματα.

Όγκοι καρδιάς

Τα μυξώματα αποτελούν τους συχνότερουν καλοήθεις καρδιακούς όγκους και εντοπίζονται κατ’ εξοχήν στον αριστερό καρδιακό κόλπο. Ειναι συνήθως μισχωτοί  όγκοι και πρέπει να αφαιρούνται το συντομότερο δυνατό, προς αποφυγή σοβαρών περιφερικών αρτηριακών εμβολών λόγω της ευθρυπτότητας τους.